Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zbigniew Kosiński
ur. w 1947 roku w m. Barlinek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 425/2017

Biogram

Zbigniew Kosiński prowadził działalność opozycyjną w latach 80. Był działaczem strajkowym, aktywnym członkiem NSZZ ,,Solidarność’’.  Kolportował materiały bezdebitowe.
Po 13.12.1981 r. i delegalizacji NSZZ ,,Solidarność’’ zaangażował się w kolportaż wydawnictw podziemnej ,,S’’, m.in. biuletynu ,,Feniks’’. Został organizatorem pomocy dla osób internowanych i ich rodzin, przeprowadzał zbiórki oraz akcje pomocowe dla represjonowanych działaczy.
Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną pozostawał pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN