Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Palinka
ur. w 1935 roku w m. Łukowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2013

Biogram

W latach 1980-1981 działacz NSZZ „Solidarność” zaangażowany w tworzenie struktur związkowych w Zakładach Przemysłu Metalowego w Biłgoraju, organizator strajków i akcji protestacyjnych. 13.12.1981 r. internowany i osadzony w ZK w Krasnymstawie, Włodawie i Lublinie. Po zwolnieniu z internowania 30.04.1982 r. kontynuował nielegalną działalności polityczną w środowisku działaczy „Solidarności” w Zakładach Przemysłu Metalowego w Biłgoraju. W związku z powyższą działalnością został zwolniony z pracy w tym zakładzie. W 1989 r. aktywny członek, powołanego 5.04.1989 r., Komitetu Obywatelskiego w Zamościu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN