Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dzbański Stanisław
Stanisław Dzbański
ur. w 1952 roku w m. Wykroty
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014

Biogram

Pan Stanisław Dzbański był działaczem niepodległościowego podziemia w okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r. i aktywnie uczestniczył w działaniach podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ Solidarność. 
Od grudnia 1981 r. działał w strukturach „Solidarności” Zakładu Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem w Rybniku organizując akcje kolportażu ulotek i plakatowania na terenie Rybnika i Jastrzębia. 
W 1988 r. podczas strajków sierpniowych pełnił rolę łącznika pomiędzy strajkującymi zakładami Rybnika i Jastrzębia.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków