Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Maszkiewicz Zdzisław
Zdzisław Maszkiewicz
ur. w 1950 roku w m. Garwolin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 2/2017

Biogram

W początku lat 80. pracował w Zakładach Tworzyw Sztucznych w „Pronit” w Pionkach. Od września 1980 r. zaangażował się w tworzenie struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w swoim zakładzie pracy, został wybrany przewodniczącym Komisji Wydziałowej oraz wszedł w skład Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował dotychczasową działalność, zajmował się m.in. organizowaniem pomocy dla osób represjonowanych, był kolporterem i współpracownikiem podziemnego czasopisma „Barykada” pisma Ruchu Oporu NSZZ „Solidarność” w Pionkach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN