Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Beata Maria Borcz-Kobierska
ur. w 1965 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019

Biogram

Beata Borcz-Kobierska prowadziła działalność opozycyjną w latach 1983-1985. Była aktywną działaczką Ruchu Młodzieży Niezależnej, autorką i kolporterką prasy bezdebitowej.
Od 1983 r. zaangażowała się w działalność RMN w Gorzowie Wielkopolskim. Początkowo pisała artykuły do biuletynu ,,Szaniec’’. Później zajmowała się kolportażem wydawnictw niezależnych, takich jak ,,Szaniec’’ i ,,Feniks’’. W jej mieszkaniu założono skrzynka kolportażową, skąd dalej rozprowadzano m.in. ,,Biuletyn Ursusa’’ oraz ,,Solidarność Stilonowską’’.
Pełniła również funkcję łączniczki pomiędzy RMN a środowiskami opozycji solidarnościowej. Współpracowała m.in. z Markiem Rusakiewiczem, Jarosławem Sychlą, Robertem Kuraszkiewiczem. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków