Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Arkadiusz Szczepanik
ur. w 1968 roku w m. Wałcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013

Biogram

W sierpniu 1988 r. był uczestnikiem i współorganizatorem strajku w kopalni „Borynia”, za co został zwolniony z pracy. Uczestniczył w kolportażu wydawnictw podziemnych, m.in. pism „Ość” i „Manifeściak”. Brał czynny udział w manifestacjach oraz akcjach pomocy represjonowanym i ich rodzinom. W lutym 1989 r. uczestniczył w II Walnym Zgromadzeniu Działaczy „Solidarności” Śląsko-Dąbrowskiej w Ustroniu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN