Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wyszomierski Sławomir
Sławomir Leszek Wyszomierski
ur. w 1962 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012

Biogram

W dniu 31 sierpnia 1982 r. w czasie demonstracji na Starym Mieście w Warszawie został aresztowany i dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy MO. W areszcie przebywał do 15 października 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN