Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wieczorkowski Stanisław
Stanisław Wieczorkowski
ur. w 1948 roku w m. Orchowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015

Biogram

Pan Stanisław Wieczorkowski był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność przy Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Gliwicach-Łabędach. 
Zajmował się kolportażem wydawnictw, których treść szkalowała władzę i ustrój PRL. 
W związku z powyższym został internowany na mocy Decyzji z dnia 31 VIII 1982 r., oraz osadzony w Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu.  Ze względu na pogarszający się stan zdrowia Pana Stanisława Wieczorkiewicza, w dniu 16 X 1982 r. wydano Decyzję  o uchyleniu jego internowania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej