Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Madej Zofia
Zofia Madej
ur. w 1939 roku w m. Mościska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011

Biogram

Była nauczycielką matematyki w gdańskich placówkach oświatowych, zaangażowaną w działalność duszpasterstwa młodzieży, za co w 1974 r. odsunięto ją na pewien czas od pracy z młodzieżą. W 1980 r. aktywnie uczestniczyła w tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność” Nauczycieli i Pracowników Placówek Oświatowo-Wychowawczych. Pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” NiPPO-W przy Międzyzakładowej Komisji Związkowej w Gdańsku. Wzięła udział w strajku okupacyjnym nauczycieli w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, który odbył się w dniach 7-17 listopada 1980 r. Następnie działała w Kole NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności związkowej i opozycyjnej. Uczestniczyła w konspiracyjnych pracach tzw. Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność”, angażując się m.in. w wydawanie nielegalnego pisma pt. „Kontakty”. W związku z prowadzoną działalnością była wielokrotnie szykanowana w miejscu pracy przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, została także odsunięta od nauczania w szkole dziennej i przeniesiona do szkoły wieczorowej. Wiosną 1989 r. powróciła do jawnej działalności w NSZZ „Solidarność”. W latach 1970-1974 oraz 1983-1989 była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN