Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Leszek Roman Lodowski
ur. w 1952 roku w m. Miechów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015

Biogram

Pan Leszek Lodowski był działaczem NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Inwalidów „Dobrobyt” w Zabrzu. Kierował sekcją  informacji działającą w ramach powstałej w Spółdzielni Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Dodatkowo zajmował się kolportowaniem prasy związkowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizowaniu „Solidarności” Pan Leszek Lodowski kontynuował działalność opozycyjną, za co w dniu 15 XII 1982 r. został internowany w ramach akcji „Jodła”. Przebywał kolejno w Ośrodkach Odosobnienia: w Zabrzu-Zaborzu, Jastrzębiu-Szerokiej, Kokotku oraz w Uhercach. Decyzja o internowaniu nr Zk-36/81 została uchylona w dniu 31 III 1982 r.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN