Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Borkowski Wojciech
Wojciech Antoni Borkowski
ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012

Biogram

Był działaczem Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego „Solidarności”, zaangażowanym w wydawanie i kolportowanie niepodległościowej literatury. W wyniku przeprowadzonej rewizji zarekwirowano u niego ponad 20 tys. egzemplarzy pisma „Głos Wolnego Robotnika” oraz materiały służące do powielania ulotek. Został aresztowany 27 sierpnia 1982 r., był więziony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Wolność odzyskał 25 lipca 1983 r. na mocy ustawy o amnestii. W 1985 r. zatrzymano go w związku z udziałem w manifestacji członków struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przed Hutą Warszawa. Z racji prowadzonej działalności był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1985.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN