Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jolanta Maria Duda
ur. w 1950 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017

Biogram

Pani Jolanta Duda  po zdelegalizowaniu struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, kontynuowała w okresie trwania stanu wojennego działalność w ramach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” na terenie Bielska-Białej. 
W latach 1981-1983 organizowała pomoc dla osób internowanych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN