Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mielcarek Zdzisław
Zdzisław Jan Mielcarek
ur. w 1952 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 417/2020

Biogram

Pan Zdzisław Mielcarek był aktywnym członkiem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach związku, kolportował ulotki i biuletyny, organizował nielegalne spotkania rolników w Gołuchowie i Kościelnej Wsi, brał udział w manifestacjach. 13. dnia każdego miesiąca uczestniczył w mszach św. w intencji Ojczyzny odprawianych w kościele oo. jezuitów w Kaliszu. Działalność opozycyjną kontynuował do wyborów czerwcowych w 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków