Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Chojecki Stanisław
Stanisław Jan Chojecki
ur. w 1926 roku w m. Kościan
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013

Biogram

Pracował jako lekarz w Ośrodku Zdrowia w Rydzynie. W październiku 1980 r. rozpoczął budowę struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w służbie zdrowia województwa leszczyńskiego, a następnie został przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarność” w Lesznie. Aktywna działalność związkowa jak również negatywny stosunek do polityki władz państwowych sprawiły, że decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Lesznie, w dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie w Zakładzie Karnym w Głogowie. W dniu 15 stycznia 1982 r. został zwolniony z internowania. Z powodów politycznych we wrześniu 1982 r. wraz z rodziną wyemigrował do RFN.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej