Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krzysztof Wichowski
ur. w 1958 roku w m. Otwock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017

Biogram

Był członkiem kolejarskiej „Solidarności” w Lokomotywowni Warszawa-Grochów. W latach 1982 - 1989 aktywnie uczestniczył działaniach podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, brał udział w kolportażu ulotek i wydawnictw (m.in. CDN i Kurier Mazowsze), rozklejał w pociągach nalepki i plakaty. Uczestniczył w spotkaniach Duszpasterstwa Kolejarzy, uroczystościach religijno-patriotycznych oraz demonstracjach. Prowadził zbiórki pieniędzy na pomoc dla internowanych i ich rodzin. W 1989 r. znalazł się w grupie działaczy inicjującej reaktywowanie legalnych struktur Związku. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków