Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Chyłek
ur. w 1957 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 506/2014

Biogram

Był aktywnym działaczem opozycyjnym, zaangażowanym w działalność struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Mostostal Warszawa oraz Konfederacji Polski Niepodległej. W latach 1985-1986 był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa w związku z prowadzoną działalnością niepodległościową. Kolportował i drukował wydawnictwa drugiego obiegu (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Wolna Trybuna” i miesięcznik „Unia”). Od 1986 r. działał w Grupie Politycznej „Niezawisłość”, a od 1987 r. w Konfederacji Polski Niepodległej, był współtwórcą „Wydawnictwa Polskiego KPN”. Współorganizował i zasiadał jako członek w Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” Mostostalu Warszawa w 1988 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN