Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sawicki Ryszard
Ryszard Sawicki
ur. w 1934 roku w m. Nieśwież
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2013

Biogram

Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Dolnego Śląska. W związku z prowadzoną działalnością został internowany 13 grudnia 1981 r. Przebywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu oraz Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Wolność odzyskał 27 lutego 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN