Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Golis Józef/Joseph
Józef/Joseph Golis
ur. w 1941 roku w m. Zdołbunów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019

Biogram

Pan Józef (Joseph) Golis był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Państwowej Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie. W sierpniu 1980 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w zakładzie pracy. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” w PKS w Dzierżoniowie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. Był również członkiem Zarządu NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk. Ponadto był Delegatem na I Zjazd NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został 13 XII 1981 r. internowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Świdnicy oraz w Ośrodku Odosobnienia w Kamiennej Górze.  W dniu 3 IV 1982 r. został zwolniony z internowania. W 1984 r. wyjechał na pobyt stały do Francji.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN