Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gasperowicz Irena
Irena Gasperowicz
ur. w 1934 roku w m. Łapy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016

Biogram

Irena Gasperowicz działała w organizacjach opozycyjnych od 1982 r. do początku lat dziewięćdziesiątych. Była łączniczką podziemnych struktur „Solidarności Walczącej” w Trójmieście, aktywnie zaangażowaną w ich rozbudowę. Ukrywała działaczy SW. W jej lokalu ulokowana była drukarnia offsetowa działająca do sierpnia 1990 r. 
Zajmowała się pracami introligatorskimi w podziemnym wydawnictwie książkowym „Petit” SW w Trójmieście. Zajmowała się kolportażem prasy bezdebitowej i książek drugiego obiegu. Publicystka biuletynu „Solidarność Walcząca Grupy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków