Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Tadeusz Zygmunt Trela
ur. w 1931 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017

Biogram

W latach 80. Pracował w Zakładzie Energetycznym Warszawa-Teren, był jedną z osób tworzących struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie tego zakładu. Po wprowadzeniu stanu wojennego został przewodniczącym nielegalnego Tymczasowego Komitetu „Solidarności”, a następnie jego skarbnikiem. Do 1989 r. brał aktywny udział w akcjach protestacyjnych i demonstracjach, zbierał składki pieniężne na rzecz Związku, kolportowała podziemną prasę i ulotki. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków