Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łącki Leonard
Leonard Łącki
ur. w 1938 roku w m. Siemiechów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012

Biogram

Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w ramach podziemnej Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, zajmując się w szczególności wydawaniem podziemnego pisma „Tarnina”. W związku z prowadzoną działalnością 26 sierpnia 1983 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. Z aresztu został zwolniony i poddany dozorowi milicyjnemu 15 września 1983 r. ze względu na trudną sytuację życiową. Ponowne zatrzymanie nastąpiło w lutym 1984 r. w trakcie spotkania działaczy podziemnej „Solidarności” w Koszycach Małych. Był osadzony w Areszcie Śledczym w Tarnowie i Rzeszowie-Załężu, został zwolniony 25 lipca 1984 r., a jago sprawę umorzono na mocy przepisów o amnestii. Brał udział w składaniu wieńca z symbolami związkowymi na Grobie Nieznanego Żołnierza w Tarnowie w dniach 11 listopada 1984 r. i 11 listopada 1986 r. za co był karany grzywnami przez Kolegium ds. Wykroczeń. Został także ukarany grzywną w 1987 r. za rozpowszechnianie druków bezdebitowych. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 26 stycznia 1990 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej