Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Paszkiewicz Salwiusz
Salwiusz Zbigniew Paszkiewicz
ur. w 1931 roku w m. Plussy (obecnie Litwa)
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020

Biogram

Salwiusz Paszkiewicz (1931-2020) w kwietniu 1940 r. został zesłany wraz z rodziną do Kazachstanu. W 1946 r. wrócił do Polski. W latach 1954-1992 był pracownikiem Huty Stalowa Wola. Od 1980 r. organizował na swoim wydziale NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował tajne struktury NSZZ "Solidarność" oraz kolportował nielegalną prasę. Aktywnie uczestniczył w działalności Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej i Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. W 1987 r. zainicjował powołanie Społecznego Komitetu Uczczenia Żołnierzy AK. Był współorganizatorem paneli historycznych, uczestnikiem dyskusji na temat zbrodni katyńskiej. W 1988 r. brał udział w sierpniowym strajku w Hucie Stalowa Wola. W ramach represji w wieku 57 lat otrzymał z WKU w Nisku wezwanie na ćwiczenia wojskowe. W latach 1988-1989 był współpracownikiem niezależnego pisma „SMiS - Stalowowolski Miesięcznik Solidarności - Gazeta Ruchu”, pisał artykuły pod ps. „Ziuk”. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1987-1988.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5: Polska środkowo-wschodnia, red Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010,
„Solidarność’ z Kościołem, Stalowa Wola 1980-1991, red. Ewa Kuberna, Sandomierz 2003

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN