Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wesołowski Wojciech
Wojciech Wesołowski
ur. w 1952 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 564/2013

Biogram

Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w zakładach Celulozowo Papierniczych we Włocławku, co było przyczyną jego internowania 13 grudnia 1981 r. Do 24 grudnia 1981 r. przetrzymywano go w Zakładzie Karnym we Włocławku. Po zwolnieniu nadal był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 marca 1983 r. odbywał ćwiczenia wojskowe w JW nr 1636 w Chełmnie. Rozkazem nr 228 z dnia 10 listopada 1982 r. został przydzielony do 5 kompani pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w tej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyło jedynie odizolowaniu przeciwników politycznych i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych. Jednocześnie, działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN