Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ludomir Jerzy Jankowski
ur. w 1951 roku w m. Głogów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2019

Biogram

Ludomir Jankowski był członkiem NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej. Od wprowadzeniu stanu wojennego do czerwca 1989 roku kontynuował działalność w podziemiu. Pisał artykuły do nielegalnego Biuletynu Informacyjnego ,,Z dnia na dzień”. Na terenie Politechniki Wrocławskiej kolportował podziemną prasę oraz ulotki m.in. wzywające do akcji protestacyjnych. Zbierał składki na działalność związku i pomoc osobom represjonowanym.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej