Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Węglewski Robert
Robert Węglewski
ur. w 1962 roku w m. Września
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015

Biogram

Był pracownikiem Poznańskich Zakładów Elektrochemicznych „Centra” w Poznaniu. Od grudnia 1981 r. w NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał prowadzenia działalności związkowej. Samodzielnie sporządzał, a następnie kolportował ulotki podziemne na terenie Wrześni oraz Poznania. Rozprowadzał także wydawnictwa opozycyjne z informacjami z Radia Wolna Europa. 09.09.1982 r. po przeszukaniu miejsca zamieszkania został zatrzymany. Od 14.09.1982 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Poznaniu, następnie w Zakładzie Karnym we Wrocławiu oraz Strzelinie. 19.10.1982 r. skazany przez Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu na 2 lata więzienia oraz 2 lata pozbawienia praw publicznych. 07.03.1983 r. ułaskawiony uchwałą Rady Państwa, więzienie opuścił 29.03.1983 r. Postanowieniem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 11.08.1983 karę darowano na podstawie przepisów o amnestii.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN