Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pucyk Marek
Marek Pucyk
ur. w 1962 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016

Biogram

Marek Pucyk od 13 grudnia 1981 r. brał czynny udział w demonstracjach i starciach ulicznych z milicją w proteście przeciwko ogłoszonemu stanowi wojennemu. Zajmował się zbieraniem składek na pomoc rodzinom internowanych i aresztowanych. Od 1985 r. członek Bractwa Oblatów Św. Brygidy. Do 1989 r. zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw i rozwieszaniem plakatów o treści skierowanej przeciwko ustrojowi totalitarnemu. Kilkukrotnie zatrzymany przez milicję podczas manifestacji.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków