Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kopczak Czesław
Czesław Kopczak
ur. w 1952 roku w m. Targowiska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 566/2012

Biogram

Był organizatorem struktur i działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Podkarpacie. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował strajk w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Polskich Zakładów Lotniczych, w kolejnych latach kolportował nielegalne wydawnictwa, organizował zbiórki pieniędzy i żywności dla represjonowanych. W ramach represji, za swoją działalność opozycyjną, został powołany do odbycia ćwiczeń Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze, gdzie przebywał w okresie od 5 listopada 1982 do 3 lutego1983 r. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Jednocześnie działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN