Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Michał Leonard Jagodziński
ur. w 1948 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Był uczestnikiem wieców studenckich w 1968 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w trakcie których m.in. kolportował ulotki. Od jesieni 1980 r. należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, pełnił funkcję przewodniczącego  Komitetu Założycielskiego związku w Rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. Był autorem artykułów w prasie solidarnościowej oraz audycji na temat działalności „Solidarności” w Regionie Bydgoskim. Po 13 grudnia 1981 r. został objęty zakazem wstępu na teren rozgłośni, a w styczniu 1982 r. zwolniono go z pracy. Był przewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Oporu w Bydgoszczy, grupy zajmującej się kolportażem nielegalnych wydawnictw i drukiem ulotek. W kwietniu 1982 r. został aresztowany. Był przetrzymywany w Bydgoszczy, a następnie w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu. Został skazany na 2 lata więzienia. W 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, organizatorem audycji wyborczych KO „Solidarność” i redaktorem „Tygodnika Obywatelskiego Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN