Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Eleonora Ewa Mroczkowska
ur. w 1941 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2015

Biogram

Była członkiem Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Samoobrony. Zajmowała się kolportażem prasy i broszur drugiego obiegu. Za działalność opozycyjną była kilkukrotnie zatrzymana. W 1983 r. w lokalu przy Kościele św. Wojciecha na Woli, wspólnie z Aldoną Ekiert, organizowała kursy dla działaczy „Solidarności” na temat zachowania i praw przysługujących aresztowanym. W marcu 1985 r. uczestniczyła w proteście głodowym w obronie więźniów politycznych w Kościele NNMP w Krakowie-Bieżanowie, zorganizowanym przez Annę Walentynowicz (protest trwał od 19 lutego1985 r. do 31 sierpnia 1985 r.). W latach 1986-1989 była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN