Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wyciechowski Bogdan
Bogdan Wyciechowski
ur. w 1945 roku w m. Aleksandrów Kujawski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016

Biogram

Bogdan Wyciechowski był technologiem, specjalistą ds. komponentów nafty, zastępcą kierownika Wydziału Komponowania i Ekspedycji Produktów Gdańskich Zakładów Rafineryjnych, członkiem NSZZ „Solidarność”, członkiem Zakładowej Komisji Rozjemczej oraz członkiem Rady Pracowniczej. 
Od 13 do 19 grudnia 1981 r. był uczestnikiem strajku w zakładzie, który wybuchł w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 19 grudnia po pacyfikacji zakładu został zatrzymany, następnie aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku pod zarzutem kierowania akcją strajkową. 13 stycznia  1982 r. został uniewinniony przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni, a dzień później zwolniony z aresztu. Po wprowadzeniu stanu wojennego przez co najmniej 12 miesięcy nie zaprzestał działalności związkowej w zakładzie pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN