Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marian 1945 Halecki
ur. w 1945 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017

Biogram

Pan Marian Halecki od 1980 r. współtworzył NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Transportu Wiejskiego ,,Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu. W 1981 r. został przewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ „S” Pracowników Transportu Wiejskiego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną w zdelegalizowanych strukturach NSZZ ,,S”. Był inicjatorem akcji protestacyjnych, m.in. prowadził ,,bierne strajki” i głodówki.
 Od 9 stycznia do 24 maja 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Po zwolnieniu z internowania wyemigrował do Kanady.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej