Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Irena Zagrabska
ur. w 1929 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 135/2017

Biogram

Irena Zagrabska była pracownikiem Zakładów Mięsnych w Gdańsku. 
W dniu 17 czerwca 1984 r. w Gdańsku kolportowała ulotki wśród osób wychodzących z kościoła św. Brygidy w Gdańsku, które nawoływały do bojkotu odbywających się wyborów do Rad Narodowych. Została aresztowana 19 czerwca 1984 r., w  Areszcie Śledczym w Gdańsku przebywała do 26 lipca 1984 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej