Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Hlebowicz Anna
Anna Hlebowicz
ur. w 1934 roku w m. Pcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020

Biogram

W latach 1982-89 zaangażowana w działalność podziemnego wydawnictwa Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”. Związana także z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników oraz krakowską „Solidarnością Walczącą”.
Zaangażowana w funkcjonowanie podziemnej drukarni Porozumienia położonej w gospodarstwie rolnym rodziny Hlebowiczów w Zagórzanach koło Gdowa. Wykonywała linoryty wykorzystywane przy druku plakatów, dostarczała materiały poligraficzne oraz przewoziła wydrukowane nakłady do Krakowa. 
Brała udział w udzielaniu pomocy osobom ukrywającym się, czynna przy organizacji pomocy dla rodzin osób internowanych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków