Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Barbara Janina Vertun-Baranowska
ur. w 1930 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019

Biogram

Była aktywną działaczką opozycyjną. Od 1976 r. jako lekarka we współpracy z Biurem Interwencji Komitetu Obrony Robotników zajmowała się represjonowanymi uczestnikami Czerwca 1976 r. z Radomia. Pomocy lekarskiej udzielała również opozycjonistom po wprowadzeniu stanu wojennego. W latach 1981-1989 była kolporterką niepodległościowych wydawnictw na terenie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. W latach 1983-1989 współpracowała w ramach „Armenii” z Radiem „Solidarność”, gdzie była spikerką i autorką audycji (nagrała ponad 100 audycji).

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Wojna o eter. Media elektroniczne od „solidarnościowego karnawału” do początków rządów „solidarnościowych”, Warszawa 2016
NSZZ „Solidarność” 1980-1989 t.2 Warszawa 2010 r., Warszawa Miasto w opresji, Warszawa 2010