Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krzysztof Henryk Gnatek
ur. w 1956 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 501/2012

Biogram

Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Dywanów „Dywilan” w Łodzi. Został skierowany na trzymiesięczne przeszkolenie wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmnie, gdzie przebywał od 8 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN