Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Horodecka Iwona
Iwona Horodecka
ur. w 1956 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2020

Biogram

Jako osoba zatrudniona w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Szczecinie od września 1981 r. podjęła również pracę w Zarządzie Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność” jako koordynator bibliotek związkowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła w strajku w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Zatrzymana 19 grudnia 1981 r., tymczasowo aresztowana 21 grudnia 1981 r. Tego samego dnia wszczęto śledztwo, które zakończono 5 stycznia 1982 r. sporządzeniem aktu oskarżenia. Iwona Horodecka została skazana wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z 11 stycznia 1982 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 2 lat pozbawienia praw publicznych za posiadanie i rozpowszechniania w okresie stanu wojennego ulotek podziemnych. 26 marca 1983 r. warunkowo zwolniona z odbycia reszty kary.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN