Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jermaków Andrzej
Andrzej Marcin Jermaków
ur. w 1963 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012

Biogram

Był uczestnikiem nielegalnego zgromadzenia 1 maja 1985 r. w Gdańsku, inspirowanego przez organizacje podziemne, podczas którego doszło do zajść ulicznych. 3 maja 1985 r. został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na 2 miesiące pozbawienia wolności. W ramach represji wydano wobec niego zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata w okresie od 16 maja 1989 r. do 16 maja 1991 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN