Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Walczyna Ryszard
Ryszard Antoni Walczyna
ur. w 1949 roku w m. Stoczek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2020

Biogram

Od 1976 r. działał w Duszpasterstwie Rolników Indywidualnych, a z chwilą rejestracji NSZZ RI „Solidarność” został członkiem tego związku. Jego działalność polegała na kolportażu ulotek oraz prasy. Uczestniczył w spotkaniach podziemnych struktur związkowych. Współpracował z innymi działaczami z Lubelszczyzny min. z Januszem Rożkiem. W 1984 r. został scharakteryzowany przez Służbę Bezpieczeństwa jako osoba szerząca ortodoksyjne i niepożądane politycznie treści religijne, wyraźnie zaznaczająca swoją postawę antysocjalistyczną, znana z kolportażu nielegalnych treści. W 1988 r. Ryszard Walczyna był w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa z powodu kolportażu nielegalnej literatury w środowisku wiejskim gminy Czemierniki. Sprawę zakończono skierowaniem do Kolegium. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

E. Wilkowski, Solidarność naterenie województwa bialskopodlaskiego w latach 1980-1989, Biała Podlaska 2013