Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kuś Władysław
Władysław Stanisław Kuś
ur. w 1949 roku w m. Sławno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020

Biogram

Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Po ogłoszeniu stanu wojennego brał udział w dniach 13-14 grudnia w strajku okupacyjnym na terenie WSK. Następnie włączył się aktywnie w tworzenie podziemnych struktur „Solidarności”. Od 1982 r. był członkiem pięcioosobowej grupy w WSK w Świdniku, w ramach której uczestniczył w kolportażu wydawnictw podziemnych, w tym pisma „Grot”. Zaangażował się także w zbieranie składek na dalszą działalność oraz organizowanie pomocy materialnej dla rodzin osób internowanych lub aresztowanych. Z powodu tej działalności w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. został internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze. Po zwolnieniu z przymusowych ćwiczeń wojskowych w Czerwonym Borze nie zaprzestał działalności w podziemnych strukturach „Solidarności” w Świdniku i w Polmozbycie w Lublinie, gdzie podjął pracę po zwolnieniu z WSK. W czerwcu 1987 r. z innymi aktywistami „Solidarności” ze Świdnika przygotował transparenty z napisem „Solidarność” na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II i był jedną z osób odpowiedzialnych za przeniesienie transparentów i specjalnie wykonanych drzewcy na miejsce spotkania. Jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” utrzymujący kontakty z działaczami podziemnej „Solidarności” w Świdniku i Lublinie był objęty kontrolą operacyjną.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Marcin Dąbrowski, Wojskowe obozy specjalne 1982-1983, Lublin 2013
Inteligentna forma represjonowania, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016