Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wiórkiewicz Irena
Irena Wiórkiewicz
ur. w 1944 roku w m. Płońsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012

Biogram

Do czasu wprowadzenia stanu wojennego była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Wykładzin Samochodowych FSO „Polmo” w Płocku. Od grudnia 1981 roku czynnie zaangażowana w działalność w podziemnych strukturach byłej NSZZ „Solidarność”, w ramach których zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek na terenie Płocka. Za tę działalność postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi została tymczasowo aresztowana, w okresie od 8 maja 1982 r. do 2 czerwca 1982 r. przebywała w Areszcie Śledczym KWMO w Płocku i w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi. Działalność wznowiła we wrześniu 1983 roku w szeregach Niezależnej Grupy Samoobrony Społecznej, wydającej pismo „Wolny Strzelec”. W ramach represji zastrzeżono jej możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1983-1986. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ „Solidarność” 1980-1989 t. 5: Polska środkowo-wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN