Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ryszard Włodzimierz Trocha
ur. w 1956 roku w m. Tomaszów Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Był członkiem grupy działaczy NSZZ „Solidarność” zajmującej się drukowaniem i kolportażem nielegalnych ulotek na ternie miasta i zakładów pracy Tomaszowa Mazowieckiego. Został aresztowany 23 marca1982 r. i osadzony w areszcie śledczym. Był oskarżony przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Łodzi, o to że w okresie od 13 grudnia1981 r. do 22 marca 1982 r., w czasie obowiązywania stanu wojennego nie zaprzestał działalności w NSZZ „Solidarność”, działał w zorganizowanej grupie, „drukował i rozpowszechniał ulotki nawołujące do nieprzestrzegania rygorów stanu wojennego, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Sądu Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z dn. 28 maja 1982 r. skazał go na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata jednocześnie uchylił tymczasowe aresztowanie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej