Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Mirosław Jan Orłowski
ur. w 1961 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016

Biogram

Mirosław Orłowski był pracownikiem Gdańskiej Stoczni Remontowej na stanowisku inspektora zaopatrzenia. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w demonstracjach ulicznych na terenie Gdańska. Został internowany i osadzony w ośrodku odosobnieniea w Iławie w którym przebywał w okresie od 17 grudnia 1981 r. do 18 stycznia 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN