Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Józef Słaboń
ur. w 1949 roku w m. Jelcza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2019

Biogram

Pracownik Charsznickiej Odlewni Żeliwa w Charsznicy. Od jesieni 1980 r. w strukturach NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Zakładowej.  
W dniu 13 grudnia 1981 r., na wieść o wprowadzeniu stanu wojennego, uczestniczył w próbie podjęcia strajku okupacyjnego w odlewni, w związku z czym w dniu 14 grudnia 1981 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego z 7 stycznia 1982 r. został skazany na karę 1 roku i 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Osadzony w zakładzie karnym przebywał w nim do 21 kwietnia 1983 r., kiedy to zwolniono go z dalszego odbywania kary. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej