Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Papierz Andrzej
Andrzej Papierz
ur. w 1966 roku w m. Frampol
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2015

Biogram

Był działaczem podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim. 
Od 1986 r. kolportował podziemne wydawnictwa. Brał czynny udział w demonstracjach pod budynkami UW, na ówczesnym Placu Dzierżyńskiego i przy kościele św. Stanisława Kostki, gdzie przemawiał do zebranych. Uczestniczył w akcji umieszczenia transparentów na dachu wiaty przystankowej na tracie przejazdu Michaiła Gorbaczowa w 1988 r. Z uwagi na swoje zaangażowanie był kilkakrotnie zatrzymywany, bity przez funkcjonariuszy ZOMO i skazywany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń na karę grzywny. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa oraz zastrzeżono mu możliwość wyjazdów za granicę na dwa lata. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN