Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Potrykus Elżbieta
Elżbieta Potrykus
ur. w 1941 roku w m. Dębogórze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016

Biogram

Radca prawny w zakładach „Unitra-Unima” w Koszalinie. Po strajkach w sierpniu 1980 r. weszła w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”  w Koszalinie. Od marca 1981 r. była członkiem Prezydium Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” „Pobrzeże” w Koszalinie. Następnie weszła w skład Krajowej Komisji Porozumiewawczej „Solidarności”. W stanie wojennym działa w podziemnej „Solidarności”, współredagując gazetkę „Grudzień ’81 - Gazeta Wojenna”. W związku z działalnością opozycyjną wielokrotnie zatrzymywana, rewidowana i przesłuchiwana. W 1985 r. została pozbawiona prawa wykonywania zawodu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN