Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Knapczyk Wojciech
Wojciech Kazimierz Knapczyk
ur. w 1959 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017

Biogram

Pracował w Instytucie Geologicznego w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego wziął udział w strajku  w Instytucie.  W latach 1982-1989, działał w strukturach utworzonego w Warszawie Mikroregionu „Solidarność” Mokotów, organizacji podlegającej Międzyzakładowemu Komitetowi Koordynacyjnemu. Zadaniem MKK była koordynacja działań w zakładach przemysłowych Służewca i instytucjach Mokotowa oraz m.in. kolportaż wydawnictw podziemnych. Oprócz pracy kolporterskiej, Pan Wojciech Knapczyk brał udział w akcjach ulotkowych i plakatowych w Warszawie oraz manifestacjach antyrządowych. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków