Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janina Szumigalska
ur. w 1929 roku w m. Chodaczków Wielki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015

Biogram

Pani Janina Szumigalska wraz z mężem Franciszkiem po wprowadzeniu stanu wojennego przez okres osiemnastu miesięcy ukrywała oraz żywiła w swoim mieszkaniu w miejscowości Grajków Jana Winnika, działacza NSZZ „Solidarność” w Jelczańskich Zakładach Samochodowych oraz członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jan Winnik był poszukiwany przez Służbę Bezpieczeństwa za działalność związkową listem gończym. 
W trakcie ukrywania działacza opozycyjnego, Pani Janina Szumigalska pełniła funkcję łącznika, nawiązała kontakt z najbliższą rodziną Jana Winnika oraz organizowała dla niego spotkania z opozycjonistami w swoim miejscu zamieszkania. 
Za ukrywanie osoby poszukiwanej listem gończym Pani Janina Szumigalska była zagrożona karą pozbawienia wolności.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej