Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kaliński Dariusz
Dariusz Wojciech Kaliński
ur. w 1963 roku w m. Dobrzyń Nad Wisłą
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 482/2017

Biogram

W latach 1987-1989 był działaczem Polskiej Organizacji Harcerskiej. Pełniąc funkcję kapelana organizacji, angażował się w tworzenie struktur POH, poprzez m.in. organizowanie Kleryckich Drużyn POH. Ponadto uczestniczył we wszystkich działaniach harcerskich i instruktorskich. Brał udział w zbiórkach i obozach harcerskich, a także uroczystościach patriotycznych i religijnych zwłaszcza na terenie diecezji włocławskiej. Był również współautorem wszystkich podstawowych dokumentów POH, m.in. „Deklaracji ideowej” oraz „Deklaracji religijnej”. W sierpniu 1989 r. na I Krajowym Kongresie POH we Włocławku został wybrany członkiem Rady Naczelnej oraz naczelnym kapelanem.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków