Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kwiatkowski Włodzimierz
Włodzimierz Antoni Kwiatkowski
ur. w 1960 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013

Biogram

W latach 80. był członkiem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. W 1987 r. rozpoczął działalność w reaktywowanej Polskiej Partii Socjalistycznej, był jednym z członków warszawskiej struktury PPS i uczestnikiem organizowanych przez nią zebrań. Z powodu prowadzonej działalności politycznej do 1990 r. pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN