Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dziewiątkowska Zofia
Zofia Teresa Dziewiątkowska
ur. w 1954 roku w m. Latosówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 293/2016

Biogram

Pani Zofia Dziewiątkowska jako studentka Politechniki Częstochowskiej była aktywnym działaczem Duszpasterstwa Akademickiego w Częstochowie, struktury która otaczała opieką studentów i pracowników naukowych Politechniki Częstochowskiej. Jako członek Duszpasterstwa brała udział w organizowaniu akademickich pieszych pielgrzymek na Jasną Górę, szczególnie  angażowała się w akcje zapewnienia noclegów dla pielgrzymujących studentów. 
Ponadto współorganizowała tworzenie autonomicznej organizacji studenckiej na Politechnice Częstochowskiej. 
W dniu 29 IX 1980 r. weszła w skład powstałego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Częstochowskiej. 
W 1983 r. na skutek podjętych działań przez Wydział Śledczy Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Częstochowie otrzymała odmowę wydania paszportu. Powodem było aktywne zaangażowanie się w działalność NZS Politechniki Częstochowskiej oraz utrzymywane kontakty z przedstawicielami podziemnych struktur „Solidarności”.  
Pani Zofia Dziewiątkowska pozostawała w operacyjnym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w Częstochowie w latach 1977-1978 oraz 1980-1981. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN